Quran tercümesi

Bismillahir Rahmanir Rahim!

Sure: Aye:
Söz: [?]Seçdiyiniz SUREde 1 söz yazmaqla istediyiniz AYEni tapa bilmek üçün nezerde tutulmuşdur.
Ayeler tez bir zamanda tam olaraq qeyd olunacaq...
1. Fatihe
2. Beqere
3. Ali Imran
4. Nisa
5. Maide
6. Enam
7. Eraf
8. Enfal
9. Tovbe
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Rad
14. Ibrahim
15. Hicr
16. Nehl
17. Isra
18. Kehf
19. Meryem
20. Ta ha

Novbeti »
1,2,3,4,5,6